System til indsamling af data

BørnUngeLiv.dk har i samarbejde med Opus Consult udviklet en digital platform til indsamling af data for landets kommuner.

Websystem

BørnUngeLiv.dk

BørnUngeLiv.dk er et redskab, som kommuner kan anvende til spørgeskemaundersøgelser blandt børn, unge og forældre. Således har sundhedsplejersker og børn- og ungelæger adgang til en sikker database med elevernes og forældrenes individuelle besvarelser.

Øvrige brugere – fx skoler og konsulenter – har adgang til rapporter med aggregerede data.

BørnUngeLiv.dk indeholder desuden en række funktioner i forhold til UNI-Login, to-trins-login, oplæsning af spørgeskema, sortering af besvarelser mm.

Vi har igennem flere år haft et godt samarbejde med Opus Consult omkring udvikling og drift af BørnUngeLiv.dk .

Vores kommunikation med Opus Consult omkring BørnUngeLiv.dk foregår altid direkte med den person, der har udviklet den tekniske løsning. Således får vi hurtig hjælp og rådgivning.

Thea Futtrup Korsholm, BørnUngeLiv.dk

Som sparringspartner i forbindelse med udviklingsopgaver kommer Opus Consult ofte med flere forslag og udviser interesse og forståelse for vores ønsker og behov.

Hermed sikres det, at BørnUngeLiv.dk er nemt at gå til for elever og forældre og samtidig forbliver et brugbart redskab for de forskellige personalegrupper, der anvender det i deres daglige arbejde.

Vi ser frem til fortsat at samarbejde med Opus Consult omkring BørnUngeLiv.dk .


Thea Futtrup Korsholm, projektkoordinator i BørnUngeLiv.dk

Gå til BørnUngeLiv.dk