BørnUngeLiv.dk

Websystem

Vi ser frem til fortsat at samarbejde med Opus Consult

Thea Futtrup Korsholm, BørnUngeLiv.dk

HealthD360

Udvikling af fremtidens sundhedsløsninger

App development

Data

Datastruktur


REFERENCER

Bispebjerg Hospital

Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling K

Foreningen BørnUngeLiv

H:S Hvidovre Hospital

Klinik for Neurorehabilitering

Horsens Sygehus

AMI Registrering

Hvidovre Hospital

Klinisk Forskningsenhed, afsnit 136

Komiteen for Sundhedsoplysning

Odense Kommune

Institutionsafdelingen

Odense Universitetshospital

Afdeling D

Region Midtjylland

Enhed for Klinisk Kvalitet
Socialmedicinsk Enhed, Afd. f. Folkesundhed

Regionshospitalet Ringkøbing

Sundheds-IT

Skejby Sygehus

Afdeling T
Center for Molecular Clinical Cancer Research
Hjerte-lunge-karkirurgisk afd T
Klinisk Immuniologisk Afdeling

Statens Serum Institut

Center for Epidemiologisk Grundforskning

Viborg Amt

Sundhedsforvaltningen

Aalborg Sygehus

Infektionsmedicinsk Afdeling F
Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling
Klinisk Biokemisk Afdeling
Ortopædkirurgisk Klinik

Aarhus Amtssygehus

Kirurgisk Forskningsafsnit Afd. 900

Aarhus Amtssygehus

Kirurgisk Forskningsafsnit Afd. 900

Aarhus Kommunehospital

Medicinsk Afdeling V
Neurologisk afd. F
Øjenafdeling J

Aarhus Sygehus

Dansk Hoftealloplastik Register
Kirurgisk Afdeling L
Klinisk Epidemiologisk Afdeling
Ortopædkirurgisk Klinik
Reumatologisk Afdeling U

Aarhus Universitet

Afdeling for Miljø- og Arbejdsmedicin, Institut for Folkesundhed
Forskningsenheden for Almen Medicin
Institut for Epidemiologi og Socialmedicin

Aarhus Universitet/Aarhus School of Business

National Centre for Register-based Research, Social Sciences Department