Services

Vi har udviklet specialløsninger der benyttes på en lang række af landets sygehuse, systemer der anvendes i de fleste danske kommuner samt mindre forskningsprojekter til sundhedssektoren.

VORES EKSPERTISE

Regionale løsninger

Vi har igennem mange år udviklet specialløsninger til en lang række af landets sygehuse. Løsninger der er baseret på drift og arbejdspraksis og som kan håndtere sundhedsdata, samt de krav der følger med når man behandler følsomme data i sundhedssektoren.

Vi udvikler typisk systemer, der enten supplerer eller understøtter eksisterende løsninger, men vi laver også selvstændige specialudviklede løsninger til mere specifikke behov.

De løsninger vi udvikler er ofte indtastningsmoduler, som hjælper kunden med at indsamle data via et spørgeskema eller en digital protokol, med tilhørende dataudtræk.

Kommunal fokus

Vi laver systemer og løsninger der håndterer data indtastet af borgere fra hovedparten af de danske kommuner.

Løsninger hvori der kan opsættes spørgeskemaer, på baggrund af avancerede algoritmer og afhængigheder mellem spørgsmålene. Løsninger der kan arbejde med data på flere niveauer, og som arbejder ud fra en regelstyret logik og ikke fraviger krav til eksempelvis anonymisering.

Vi udvikler rapportmoduler der kan levere data til eksterne systemer og rapportværktøjer, men kan også opbygge specialdesignede rapportløsninger, der er målrettet specifikke opgaver alt efter dine behov.

Integration og MitID

Vi tilbyder løsninger til kommunerne, der kan integrere med Aula og landets grundskoler og videregående uddannelsesinstitutioner. Her har vi stor erfaring med at integrere med diverse eksterne løsninger. Kontakt os gerne for at høre mere om hvilke løsninger vi kan integrere med.

Endvidere kan vi i borgerrettede løsninger og portaler lave din MitID eller NemLog-in løsning, i projekter hvor det er relevant.

Forskning

Vi har gennem årene deltaget i flere forskningsprojekter og har et stort netværk inden for Sundheds IT.

Brug for hjælp?

Vi tager altid imod en udfordring, så har du et spændende projekt hjælper vi gerne med at udvikle en løsning.

Vi er ikke begrænset til sundhedssektoren, men det er her vi har størst ekspertise og har gjort os mange erfaringer.

Kontakt os nu

Du kan ringe til os på tlf. (+45) 21 60 00 63 eller sende en mail til info@opusconsult.dk .